• Studiebegeleiding bij beelddenken

  Begeleiding

  Studiebegeleiding en beelddenken
  Studiebegeleiding en beelddenken

  Studiebegeleiding bij beelddenken

  Begeleiding

 • Oudertraining "Ik leer anders"

  Training

  Basisonderwijs
  Basisonderwijs

  Oudertraining "Ik leer anders"

  Training

 • "Een unieke vorm van zijn"

  Provoque | adhd biedt integrale support bij het ontdekken, toepassen en ontwikkelen van het talent adhd. 

  Adhd is onlosmakelijk verbonden met vooroordelen. Iemand met adhd loopt hier zijn hele leven tegenaan. Natuurlijk is adhd een aandoening waarbij onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit de belangrijkste kenmerken zijn. Althans vanuit het medisch model gezien waarbij het probleem hoofdzaak is en de talenten zijdelings worden benoemd. Dit houdt in dat de beperking van een persoon op zich als oorzaak beschouwd wordt van het niet functioneren binnen de maatschappij. 

  Maar hoe kijkt een persoon met adhd vanuit zijn perspectief tegen zijn beperking aan. Dit perspectief is belangrijk. De beperking is niet belangrijk maar wel de persoon met zijn eigenheid. Je hebt ook pas een beperking als je iets als een beperking ervaart. Soms heeft dat perspectief ondersteuning, aanpassing en begeleiding nodig. 

  Provoque | adhd is gespecialiseerd in de ontwikkeling van sterktes bij personen met de diagnose adhd. De sterke punten worden hoofdzaak en het probleem wordt ondergeschikt gemaakt. 

  Wij concentreren ons niet langer op het opheffen van zwaktes en tekorten maar wij bieden integrale support bij het ontdekken, toepassen en ontwikkelen van het talent adhd. Een verschil van benadering die van diepgaande invloed is op een persoon en zijn directe omgeving. Adhd moet hoop aanwakkeren. 

  "Wat vaak aangezien wordt voor een zwakte, is in feite het toepassen van een sterkte in een situatie of op een moment, dat er niet om gevraagd wordt"